قند ایران اسلامی دانشگاه دانشجویان خبر

قند: ایران اسلامی دانشگاه دانشجویان خبر دانشگاه

با یک مصوبه چند خطی می‌توان ۱۰۰هزار میلیارد تومان واگذار کرد / طیب نیا

وزیر اقتصاد با بیان اینکه با یک مصوبه چند خطی می‌توان، شبی ۱۰۰ هزار میلیارد تومان واگذار کرد، گفت: اجرای مرحله تازه ساماندهی سهام عدالت در دست پیگیر..

ادامه مطلب

شروطی جهت اعمال یک دستور!

اکنون مدتی است که کارشناسان اقتصادی نسبت به اوج بودن قیمت سود بانکی هشدار می‌دهند و معتقدند شرایط سود بانکی جهت فعالیت اقتصادی مقرون به صرفه نیست با ..

ادامه مطلب