قند ایران اسلامی دانشگاه دانشجویان خبر

قند: ایران اسلامی دانشگاه دانشجویان خبر دانشگاه

گت بلاگز زندگی بهتر افراد شاد به این موارد اهمیت نمی‌دهند

شادی یک اوضاع ذهنی هست. افرادی که واقعاً شاد و خوشبخت هستند حتی در منفی‌ترین زمان‌های زندگی‌شان ذهنیت مثبت خود را حفظ می‌کنند. این افراد خوشبین، با اخلاقیات بسیار

افراد شاد به این موارد اهمیت نمی‌دهند

شادی یک اوضاع ذهنی هست. افرادی که واقعاً شاد و خوشبخت هستند حتی در منفی ترین وقت های زندگی ارزش ذهنیت مثبت خود را حفظ می کنند. این افراد خوشبین، با اخلاقیات بسیار نیرومند و صداقت و راستی اوج هستند. آنها نسبت به همه مهربان، دوست داشتنی، باملاحظه و بامحبت هستند. هنگامی که به آنها نگاه می کنید، متوجه می شوید که تا چه اندازه بااعتمادبه نفس، راضی و با آرامش هستند. چیزی که تا این اندازه آنها را مثبت نگه می دارد این است که به یک سری پرسشها کوچکترین اهمیتی نمی دهند.

۱. آنها به دارایی های مادی اهمیتی نمی دهند.

مطمئناً داشتن ماشین های لوکس، منزل های بزرگ و یک حساب بانکی خوب عالی هست. ولی این چیزها ضمانتی جهت خوشبختی و موفقیت نیست. افراد واقعاً شاد دوست دارند زیاد از منابع خود جهت اضافه کردن ارزش به زندگی دیگران و داشتن یک زندگی آبرومندانه و راحت استفاده کنند. اگر پول به سراغشان بیاید، خوشحال می شوند ولی اگر نیاید باز هم شاد و راضی هستند.

۲. آنها اهمیتی به بعد گرفتن بخشش های خود نمی دهند.

همه یک تحسین یا پاداش غیرقابل انتظار را دوست دارند ولی بااینکه همه به شدت به دنبال تحسین و پاداش هستند. افراد واقعاً شاد بدون چشم داشت به دیگران خدمت می کنند. پاداش جهت این افراد این است که می دانند به زندگی فردی دیگر ارزش اضافه کرده و آن را غنی تر کرده اند.

افراد شاد به این موارد اهمیت نمی‌دهند

۳. آنها اهمیتی به برآورده کردن انتظارات جامعه نمی دهند.

آدمها مداوماً تحت فشار برآوردن انتظارات جامعه هستند که معمولاً استرس آور هست. آدم هایی که با آنها معاشرت می کنید، برایشان کار می کنید یا حتی با آنها ازدواج می کنید معمولاً دیکته شده است از طرف انتظارات جامعه از شما هستند. افراد واقعاً شاد اهمیتی به برآوردن انتظارات و استانداردهای جامعه نمی دهند. آنها به درون خودشان نگاه می کنند و کاری که دلشان می گوید را انجام می دهند. با گوش دادن به غریزه ارزش و دنبال کردن راه قلبشان، می توانند رضایت و خوش حالی عمیقی جهت خود ایجاد کنند.

۴. آنها اهمیتی به تعصبات آدمها نمی دهند.

خیلی ها قربانی تعصبات فرهنگی، اجتماعی و مذهبی هستند که به آن تعلق ندارند. افراد واقعاً شاد به هیچکدام از آنها اهمیت نمی دهند. آنها به همه آدمها یکسان و بدون تبعیض قائل شدن از نظر جنسیت، نژاد، مذهب، سن، تمایلات جنسی و اوضاع اقتصادی و اجتماعی ارزش نگاه می کنند. افراد واقعاً شاد شما را بخاطر آنچه که هستید و آنچه که توانایی اش را دارید قضاوت می کنند نه بخاطر رنگ پوستتان یا کشور محل تولدتان.

شادی یک اوضاع ذهنی هست. افرادی که واقعاً شاد و خوشبخت هستند حتی در منفی‌ترین زمان‌های زندگی‌شان ذهنیت مثبت خود را حفظ می‌کنند. این افراد خوشبین، با اخلاقیات بسیار

۵. آنها اهمیتی به تایید و ارزش گذاری دیگران نمی دهند.

افراد شاد واقعاً اهمیتی نمی دهند که شما چه فکری درمورد آنها می کنید چون ارزش خودشان را می دانند. البته آنها به حرف های دیگران گوش می کنند و نکات خوب آن را به کار می بندند ولی به دنبال تایید دیگران نیستند. آنها می دانند که اگر بخواهید جهت تایید دیگران زندگی کنید، از تایید نکردن هایشان خواهید مرد. افراد واقعاً شاد کاری که باید انجام شود را انجام می دهند و هیچگاه اجازه نمی دهند افراد منفی آنها را دلسرد کنند.

۶. آنها اهمیتی به هر لحظه حق با آنها بودن نمی دهند.

افراد واقعاً شاد اهمیتی نمی دهند که گاهی اشتباه کنند. بالاخره هیچکس نیست که همه چیز را بداند و همه پاسخ ها را داشته باشد. با پذیرفتن اشتباهتان است که می توانید دریچه های یادگیری را به روی خودتان باز کنید. افراد واقعاً شاد گوش می کنند و ایده های عاقلانه ای که گاهی مخالف با عقیده خودشان است را به کار می بندند. این یادگیری آنها را تسهیل کرده و خوش حالی ارزش را دوچندان می کند.

۷. آنها اهمیتی به محیط های نامساعد نمی دهند.

افراد واقعاً شاد اهمیتی به محیط هایی که درگیری های مثبت برایشان ایجاد نمی کنند نمی دهند. آنها می دانند که چنین محیط هایی توام با استرس هستند و سطح خوش حالی ارزش را پایین می آورند و حتی می توانند برایشان مضر باشند. درعوض، این افراد از محیط هایی استقبال می کنند که توام با فعالیت های مثبت و برایشان توام با لذت باشد مثل پارک ها.

افراد شاد به این موارد اهمیت نمی‌دهند

۸. آنها اهمیتی به مقایسه های اجتماعی نمی دهند.

افراد واقعاً شاد خودشان را با دیگران مقایسه نمی کنند. البته تلاش می کنند از تجربیات دیگران درس بگیرند و هنگامی که می بینند کسی کاری را به خوبی انجام می دهد از او یاد می گیرند تا بتوانند همان موفقیت را در زندگی خودشان داشته باشند ولی تمرکزشان هر لحظه بر پیشرفت خودشان و تحسین دیگران جهت پیشرفت هایشان هست. این باعث می شود که شادتر باشند و از حسادت، خشم و احساسات منفی برتری نسبت به دیگران دور بمانند.

۹. آنها اهمیتی به دخالت در کار دیگران نمی دهند.

افراد واقعاً شاد به کار دیگران کاری ندارند. البته اگر از آنها کمک بخواهید، به کمکتان خواهند آمند و هنگامی که ببینند به طور مشخص راه اشتباه می روید هم مداخله می کنند ولی تمرکز مهم ارزش بر اول آباد کردن منزل خودشان است بعد دیگران.

شادی یک اوضاع ذهنی هست. افرادی که واقعاً شاد و خوشبخت هستند حتی در منفی‌ترین زمان‌های زندگی‌شان ذهنیت مثبت خود را حفظ می‌کنند. این افراد خوشبین، با اخلاقیات بسیار

۱۰. آنها اهمیتی به غیبت کردن پشت سر دیگران نمی دهند.

افراد واقعاً شاد اهمیتی به غیبت کردن و شایعه پراکنی نمی دهند. آنها از زندگی خودشان راضی هستند و هیچ میلی به درگیر کردن خودشان به اتفاقات زندگی دیگران ندارند. تنها افرادی غیبت می کنند که افرادی سطحی هستند و زندگی خودشان به اندازه کافی برایشان راضی کننده نیست.

۱۱. آنها اهمیتی به روابط مسموم نمی دهند.

روابط مسموم نه تنها می توانند همراه با آزار جسمی و توهین به شما هستند، بلکه شکایت ها و غر زدن های مداوم و عوض کردن رفتارهای مداوم را هم در بر می گیرند که باعث ناراحتی شما می شوند. افراد واقعاً شاد اهمیتی به هیچیک از انواع روابط مسموم نمی دهند لیکن این روابط فقط نتیجه ای مسموم به دنبال خواهند داشت. افراد واقعاً شاد دور و برشان را با افراد مثبتی پر می کنند که می خواهند از زندگی نهایت استفاده را ببرند و می توانند روابط سالمی ایجاد کنند که خوش حالی زیاد به دنبال خواهد داشت.

افراد شاد به این موارد اهمیت نمی‌دهند

۱۲. آنها اهمیتی به کینه ورزی نمی دهند.

همه ما خیلی وقت ها بخاطر حرف، عمل یا واکنش‌ها یک نفر ناراحت شده است ایم. بااینکه کینه به دل گرفتن از این افراد بسیار راحت هست، ولی افراد واقعاً شاد می دانند که این عالی ترین گزینش پیش رویشان نیست. آنها می دانند که کینه به دل گرفتن راهی مطمئن جهت مسموم کردن افکار و احتمالاً رفتارهایشان هست. افراد واقعاً شاد می بخشند و زندگی ارزش را پیش می برند. این یعنی خود را اوج کشیدن از آن عنوان و آزاد کردن خود. همانطور که کنفسیوس می گوید، «اشتباه کردن چیزی نیست، مگراینکه همچنان آن را به خاطر نگه دارید.»

۱۳. آنها اهمیتی به دروغگویی نمی دهند.

ممکن است بگویید که همه بالاخره یک دروغ کوچک هم که شده است می گویند. شاید اینطور باشد ولی بعضی افراد خیلی زیاد از بقیه دروغ می گویند. افراد واقعاً شاد اهمیتی به این افراد و دروغ هایشان نمی دهند. زندگی هایی که بر پایه دروغ و فریب بنا قرار داده شده است باشند، خیلی سریع ویران می شوند. افراد واقعاً شاد این واقعیت را درک می کنند و می دانند که خیلی بهتر است که حقیقت را بگویند.

۱۴. آنها اهمیتی به شکایت کردن نمی دهند.

شکایت میوه یک زندگی بدون مرکزیت هست. افراد واقعاً شاد به شکایت کردن اهمیتی نمی دهند چون از زندگی ارزش راضی هستند. آنها همچنین به افرادیکه مدام در حال غر زدن و ناله کردن هستند هم اهمیتی نمی دهند لیکن این افراد روحیه آنها را خراب می کنند. افراد واقعاً شاد قدردان و شکرگزار چیزهایی هستند که دارند و حتی اگر اوضاع بر وفق مرادشان پیش نرود، به آنچه که پیش می آید امیدوار هستند.

۱۵. آنها اهمیتی به انتقام جویی نمی دهند.

و آخر اینکه، اگر واقعاً دلتان می خواهد زندگی خوش حالی داشته باشید، نخواهید توانست برعلیه فردی دیگر به دنبال انتقام جویی باشید. افراد واقعاً شاد انتقام را به آینده واگذار می کنند. آنها تلاش می کنند با آن عنوان کنار بیایند و درعوض انتقام، تلاش می کنند تا آن انرژی منفی را به استفاده ای مثبت تر و مفیدتر برسانند.

یادتان باشد…

زندگی هر لحظه بر وفق مراد پیش نمی رود. گاهی وقت ها اوضاع آنطور که شما می خواهید نیست. زندگی این است و کاری از دست شما برنمی آید. ولی خوش حالی حتی در این مواقع هم یکی از گزینه های انتخابی شماست. از همین امروز تصمیم بگیرید که شاد باشید!

واژه های کلیدی: شکایت کردن | زندگی | انتقام |

افراد شاد به این موارد اهمیت نمی‌دهند

افراد شاد به این موارد اهمیت نمی‌دهند

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz