قند ایران اسلامی دانشگاه دانشجویان خبر

قند: ایران اسلامی دانشگاه دانشجویان خبر دانشگاه

گت بلاگز دانشگاه تصاویر+ اهدای غذای دانشجویی به نیازمندان با طعم روزه

دانشجویان انجمن اسلامی دانشکده معماری دانشگاه شهید بهشتی روزهایی از ماه را روزه می‌گیرند و غذای رزرو شده است خود را به محرومان اطراف پایتخت کشور عزیزمان

تصاویر+ اهدای غذای دانشجویی به نیازمندان با طعم روزه

دانشجویان انجمن اسلامی دانشکده معماری دانشگاه شهید بهشتی روزهایی از ماه را روزه می‌گیرند و غذای رزرو شده است خود را به محرومان اطراف پایتخت کشور عزیزمان ایران اهدا می‌کنند.

دانشجویان انجمن اسلامی دانشکده معماری دانشگاه شهید بهشتی روزهایی از ماه را روزه می‌گیرند و غذای رزرو شده است خود را بسته بندی کرده و به مناطق محروم اطراف پایتخت کشور عزیزمان ایران ارسال می کنند.بر اساس این گزارش، با هماهنگی خیریه اباصالح غذاهای بسته بندی شده است به دست خانواده‌های نیازمند در کوره های آجرپزی می رسد.

به گفته دانشجویان این طرح با استقبال اساتید روبرو شد و اساتید دانشگاه هم در این طرح شرکت کردند.

تصاویر+ اهدای غذای دانشجویی به نیازمندان با طعم روزه

دانشجویان انجمن اسلامی دانشکده معماری دانشگاه شهید بهشتی روزهایی از ماه را روزه می‌گیرند و غذای رزرو شده است خود را به محرومان اطراف پایتخت کشور عزیزمان

مرجع: دانشجو

واژه های کلیدی: ایران | اسلامی | دانشگاه | دانشجویان | خبر | دانشگاه |

تصاویر+ اهدای غذای دانشجویی به نیازمندان با طعم روزه

تصاویر+ اهدای غذای دانشجویی به نیازمندان با طعم روزه

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz