قند ایران اسلامی دانشگاه دانشجویان خبر

قند: ایران اسلامی دانشگاه دانشجویان خبر دانشگاه

گت بلاگز اخبار گوناگون عکس) + سرنوشت عجیب خودروی دکتر مصدق (

بعد از انقلاب به همت متولیان قلعه احمدآباد، این خودروی پونتیاک مدل ۱۹۴۸ به پایتخت کشور عزیزمان ایران انتقال یافته و تعمیر شد و به احمدآباد که بردند دورش را دیوا

عکس) + سرنوشت عجیب خودروی دکتر مصدق (

سرنوشت عجیب خودروی دکتر مصدق (+عکس)

عبارات مهم : تصویر

خودروی دکتر مصدق بعد از انقلاب به آینده جالبی دچار شد.

بعد از انقلاب به همت متولیان قلعه احمدآباد، این خودروی پونتیاک مدل ۱۹۴۸ به پایتخت کشور عزیزمان ایران انتقال یافته و تعمیر شد و به احمدآباد که بردند دورش را دیوار کشیدند و وسط اتاقی محصور پارک شد.

عکس) + سرنوشت عجیب خودروی دکتر مصدق (

این دو تصویر این ماشین را قبل از تعمیر نشان می دهد و دیگری تصویری است که به تازگی از ماشین مصدق گرفته شده است است.

بعد از انقلاب به همت متولیان قلعه احمدآباد، این خودروی پونتیاک مدل ۱۹۴۸ به پایتخت کشور عزیزمان ایران انتقال یافته و تعمیر شد و به احمدآباد که بردند دورش را دیوا

رکنا

واژه های کلیدی: تصویر | تعمیر | ماشین | سرنوشت | انقلاب | تصویری | احمدآباد | اخبار گوناگون

عکس) + سرنوشت عجیب خودروی دکتر مصدق (

عکس) + سرنوشت عجیب خودروی دکتر مصدق (

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz