قند ایران اسلامی دانشگاه دانشجویان خبر

قند: ایران اسلامی دانشگاه دانشجویان خبر دانشگاه

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی رئیس‌جمهور حق مخالفت با فیلترینگ خبر رسان تلگرام را ندارد / قائم‌مقام آیت‌الله مصباح‌یزدی

قائم‌مقام آیت‌الله مصباح‌یزدی در مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) قم، با بیان این که بر اساس قانون، قوه‌قضائیه باید خبر رسان تلگرام را فیلتر می‌کرد، گفت: رئ

رئیس‌جمهور حق مخالفت با فیلترینگ خبر رسان تلگرام را ندارد / قائم‌مقام آیت‌الله مصباح‌یزدی

قائم مقام آیت الله مصباح یزدی : مدیر جمهور حق مخالفت با فیلترینگ خبر رسان تلگرام را ندارد

عبارات مهم : تلگرام

قائم مقام آیت الله مصباح یزدی در مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) قم، با بیان این که بر اساس قانون، قوه قضائیه باید خبر رسان تلگرام را فیلتر می کرد، گفت: مدیر جمهور حق مخالفت با فیلترینگ خبر رسان تلگرام را ندارد.

عنوان فیلترینگ خبر رسان تلگرام با وجود بازدیدکنندگان زیاد این خبر رسان در ایران، محور گفت وگوی ایلنا در قم با آیت الله محمود رجبی عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و قائم مقام آیت الله مصباح یزدی در مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) بود که در زیر متن کامل این گفت وگو می آید:

*فیلتر خبر رسان خبر رسان تلگرام در کشور عزیزمان ایران باعث تصویر العمل هایی مختلفی شده است هست؛ عده ای این کار را بر اساس منافع ملی و عده ای هم مغایر با منافع ملی می دانند؛ نظر شما درخصوص این اقدام چیست؟

رئیس‌جمهور حق مخالفت با فیلترینگ خبر رسان تلگرام را ندارد / قائم‌مقام آیت‌الله مصباح‌یزدی

فیلترینگ اینترنت به صورت مطلق مطرح نیست، بلکه فیلتر آن بخش از اینترنت مورد نظر است که مدیریتش در دست دشمن های مان قرار دارد؛ دشمنانی که طبق منافع خودشان و بر مبنای آسیب زدن به آرزوی بزرگ های نظام جمهوری اسلامی، عمل کرده و کارشان را مدیریت می کنند.

برای مثال در اغتشاشات دیماه سال۹۶، شاهد بودیم که در فضای همین تلگرام، آموزش ساخت مواد منفجره و از این قبیل آموزش ها را می دادند؛ یعنی تا این حد پیش آمدند؛ حالا این غیر از مفاسد اخلاقی و سوءاستفاده های سیاسی است که از طریق این بخش از اینترنت از کشور عزیزمان ایران و مردم کشور عزیزمان ایران صورت می گیرد.

قائم‌مقام آیت‌الله مصباح‌یزدی در مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) قم، با بیان این که بر اساس قانون، قوه‌قضائیه باید خبر رسان تلگرام را فیلتر می‌کرد، گفت: رئ

با این توضیحات، قبول کنیم که ضرر و زیان این اینترنت (تلگرام)، بیش از سود آن هست.

در چنین شرایطی، ما باید یک اینترنت سالم که مدیریت آن در اختیار کشور خودمان باشد را ایجاد و راه اندازی کنیم و از سوی دیگر، از فعالیت زیاد فضای مخرب (تلگرام) موجود، جلوگیری کنیم.

*برخی عنوان می کنند فیلتر شبکه اجتماعی خبر رسان تلگرام مخالف آزادی مردم و چرخش آزادانه اطلاعات هست؛ نظر شما در این مورد چیست؟

اگر واقعا مضرات فضای فیلتر شده است (تلگرام) جهت مردم مطرح شود، همگان متوجه خواهند شد که وجود این خبر رسان صرفا جهت آزادی اطلاعات و چرخش آزاد اطلاعات نیست؛ آیا که در این شبکه اجتماعی، دشمن های مان مدیریت می کنند که چه اطلاعاتی و با چه حجمی و به چه افرادی برسد؛ قطعا هر فرد دلسوزی نسبت به ملت و دلسوز جهت وجود آزادی گردش اطلاعات در کشورمان، تأکید می کند که چنین فضایی (تلگرام)، مخالف آزادی های مشروع و قانونی است که ملت کشور عزیزمان ایران طالب و علاقمند به آن هستند.

رئیس‌جمهور حق مخالفت با فیلترینگ خبر رسان تلگرام را ندارد / قائم‌مقام آیت‌الله مصباح‌یزدی

ما فضایی همچون خبر رسان تلگرام را فیلتر می کنیم که درست در برابر آزادی هایی است که مردم باید داشته باشند؛ فضایی که امنیت را جهت اطلاعاتی که مردم در این فضا به اشتراک می گذارند، به مخاطره می اندازد؛ قطعا در چنین شرایطی قوه قضائیه می تواند و باید هم وارد شود و خبر رسان تلگرام را فیلتر کند.

اصولا قوه قضائیه در همه شرایط و وقت ها، آن جا که منافع ملی به مخاطره بیافتد، باید به عنوان مدعی العموم وارد شده است و وظیفه اش را انجام دهد؛ این کار قوه قضائیه، نه تنها خلاف آزادی هایی که در قانون اساسی جهت مردم تعریف شده، نیست، بلکه اگر به این وظیفه عمل نکند، خلاف قانون مرتکب شده است است.

قائم‌مقام آیت‌الله مصباح‌یزدی در مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) قم، با بیان این که بر اساس قانون، قوه‌قضائیه باید خبر رسان تلگرام را فیلتر می‌کرد، گفت: رئ

متأسفانه امروز، جایگزین این که اینترنت که فیلتر شده است (تلگرام)، درست ترسیم شود و درست مضرات و آسیب های آن عنوان شود، یک قضاوت کلی می شود که آیا تبادل اطلاعات مطلوب است یا نه؟ بله؛ تبادل اطلاعات اگر در جهت رشد علمی، اطلاعات عمومی، رشد فعالیت های اقتصادی و … باشد، بدون شک مطلوب هست، ولی قوه قضائیه ما نیامده چنین فضایی را فیلتر کند؛ بلکه فضایی را که آسیب به جامعه می زند و دشمن جهت اهداف خودش از آن سوءاستفاده می کرده را فیلتر کرده است.

*طبق آمار ارائه شده، حدود ۴۰میلیون ایرانی در شبکه اجتماعی خبر رسان تلگرام عضو شده است بودند؛ بعضی عنوان می کنند فیلتر این شبکه اجتماعی، به نوعی نادیده گرفتن خواست مردم هست، نظر شما در این باره چیست؟

رئیس‌جمهور حق مخالفت با فیلترینگ خبر رسان تلگرام را ندارد / قائم‌مقام آیت‌الله مصباح‌یزدی

روی آوردن ۴۰میلیون ایرانی به فضای تلگرام، در شرایطی بوده که مسئولین ما کوتاهی کردند و یک خبر رسان داخلی را طراحی و راه اندازی نکردند؛ به رغم توصیه مقام معظم رهبری به شورای اینترنت که فرموده بودند قبل از این که پهنای باند اینترنت را گسترش دهید، بروید و یک خبر رسان داخلی که مورد اطمینان باشد و کارآمدی داشته باشد را طراحی کنید؛ خب هنگامی که این کار انجام نشد و از سوی دیگر اطلاع رسانی مورد نیاز به ملت راجع به مضرات و آسیب های چنین فضایی (تلگرام) و سوءاستفاده هایی که دشمن های از این فضا می کنند داده نشد، این شرایط پیش می آید.

اگر یک خبر رسان داخلی خوب، در همان موقع که می درخواست کردند خبر رسان تلگرام را راه اندازی کنند و پهنای باند اینترنت در کشور عزیزمان ایران زیاد می شد، راه اندازی می شد، قطعا ۴۰ میلیون ایرانی به سراغ همان خبر رسان داخلی می رفتند و این طور نمی شد.

اگر مردم، اطلاعات کافی از سوءاستفاده دشمن از فضای خبر رسان تلگرام و طراحی دشمن جهت آسیب زدن به کشور از طریق همین فضا را می دانستند و اطلاع رسانی کافی در این زمینه شده است بود، هیچ یک از آحاد ملت به سراغ خبر رسان تلگرام و راه اندازی آن نمی رفت؛ البته ممکن است عده ای به دنبال اهداف دیگر باشند، ولی قطعا آن که دغدغه ملت و کشور را دارد و دغدغه نظام را دارد و آن شخصی که عرق ملی دارد، قطعا به سراغ خبر رسان تلگرام نمی رود.

بله؛ الان باید بیایند و کار فرهنگی در زمینه استفاده مردم از خبر رسان های ایرانی و دور کردن مردم از فضای خبر رسان تلگرام صورت دهند، ولی هنگامی که می بینیم که ما تا بخواهیم چنین کار فرهنگی وسیعی کنیم، آسیب های جدی دیگری متوجه نظام جمهوری اسلامی می شود، قطعا باید جلوی این فضای مخرب (تلگرام) گرفته شود؛ و قطعا این جا مردم اجازه نمی دهند؛ چون کشورشان را دوست دارند و نمی گذارند فضایی همچون خبر رسان تلگرام که جهت کشورشان ضرر دارد ادامه فعالیت دهد.

متأسفانه گاهی ما می بینیم، بعضی مسئولین دولتی کشور، جایگزین این که بیایند و در همین جهت (موافقت با فیلتر شدن تلگرام) فعالیت کنند، اتفاقا برعکس این قضیه سخن می گویند.

*بالاخره دولت و آقای دکتر روحانی بعنوان مدیر جمهور در این زمینه نظر دارند و مخالف فیلتر شدن خبر رسان تلگرام هستند و این عنوان را اعلام کردند؛ نظر شما چیست؟

من این مخالفت را در پی اهداف دیگری می بینم؛ من باورم نمی آید، این سخن دولتی ها و آقای روحانی، فقط بخاطر وجود مسابقه در اینترنت و وجود خبر رسان های متفاوت بمنظور گزینش آزادانه مردم، و یا فقط بخاطر اطلاع رسانی آزاد میان مردم باشد.

ما با خود مسئولین بخش اینترنت کشور و کسانی که مستقیما مسئول بودند صحبت می کنیم؛ خودشان می گویند که این فضا (تلگرام)، فضایی است مضر؛ یعنی تصریح می کنند این فضا(تلگرام)، فضایی است که جهت جامعه ما و ارزش هایی که ملت ما به آن پایبند است و جهت کلیت نظام بر اساس آن ارزش ها شکل گرفته زیان بار است.

*یکی از وعده های آقای دکتر همین بود که دست ما روی دکمه فیلتر نمی رود و خب مردم، بخاطر همین تفکر به آقای روحانی رأی دادند و او را به جایگاه ریاست جمهوری گزینش کردند؛ حالا آقای مدیر جمهور حق دارد که با تصمیم فیلترینگ تلگرام، مخالفت کند؟

نه؛ حق ندارد؛ چون مصالح کلی کشور با هیچ چیز قابل معامله نیست.

مثلا فرض کنیم آقای روحانی قول داده که در مرزهای کشور، هیچ نیروی مسلحی و تجهیزات نظامی نمی گذاریم و مرزها در کمال آرامش هستند؛ حالا اگر دشمنی به کشورمان حمله کرد، آیا باید بگوییم چون آقای روحانی قول داده نباید، نیروی نظامی به مرزهای مان بفرستیم؟

*آقای روحانی که چنین حرفی نزدند و این تشبیه و مثال چه معنی دارد؟!!! بر فرض محال هم، اگر چنین مطلبی را عنوان می کردند، قطعا نه مردم به ایشان رأی می دادند و نه شورای نگهبان ایشان را تأیید می کرد!!!

تشبیه می کنم.

فضای مجازی که خود مسئولین آن می گویند مضر هست؛ یک موقعی انسان قولی می دهد و عده ای هم بر اساس آن قول، به او رأی می دهند، ولی اگر شرایطی پیش آمد که بناست نظام ما و ارزش های ما، زیر سؤال برود؛ نباید اصراری بر ادامه دادن آن قول داشت؛دقیقا مثل همین است که کشوری حمله کرده، و می خواهد خاک ما را بگیرد؛ هنگامی که کشوری حمله کند و حتی بخواهد یک شهر ما را بگیرد، ما تمام امکانات مان را بکار می گیریم و اگر با بستن یک مرز جلوی این توطئه گرفته می شود، آن مرز را می بندیم؛ و تمام توان مان را بکار می گیریم؛ ولو این که قول داده باشیم تمام مرزهای مان را باز می گذاریم؛ چون مصالح بالاتری وجود دارد که آن را با هیچ چیزی نمی توانیم معامله کنیم.

این جا و در بحث فیلتر شدن خبر رسان تلگرام هم چنین چیزی مطرح هست. ما مصالح کلی جامعه و ملت مان را باید در نظر بگیریم و نه قول هایمان را؛ چه بسا آن قول هایی که دادیم، در آن شرایط درست بوده ولی الان درست نباشد.

*فکر نمی کنید اگر خبر رسان های ایرانی کیفیت خود را اوج ببرند و خبر رسان تلگرام هم همچنان وجود داشته باشد، خود مردم در این فضای رقابتی هنگامی که ببینند خبر رسان ایرانی کیفیت مناسبی دارد همان را گزینش می کنند؟

اگر شرایط جهت رقابتی که موجب رشد شود، فراهم باشد، آن موقع سخن از این شرایط معقول هست، ولی اگر شرایطی هست، که شرایط مسابقه فراهم نیست و بازگذاشتن این مسئله، نه تنها موجب رشد نمی شود، بلکه موجب آن می شود که شکست بیشتری متوجه کشور شود، باید جلوی این قضیه گرفته شود.

*عده ای عنوان می کنند فیلتر خبر رسان تلگرام از آن جهت که مخاطبان بی شماری هم داشته، موجب بی اعتمادی مردم می شود؛ نظر شما در این باره چیست؟

فضای تلگرام، همین الان هم این حرف ها را القاء می کند. این طور نیست که بگوییم دشمن های مان بعد از فیلتر شدن خبر رسان تلگرام هیچ فعالیتی نمی کنند و مردم همین طور صحبت می کنند.

اولا درصدی نگرفتیم که ۴۰ میلیونی که به خبر رسان تلگرام پیوسته بودند، چقدرشان با فیلتر شدن آن موافق و چقدرشان مخالف هستند؛ صرف این که بخشی از مردم، قبل از فیلتر شدن خبر رسان تلگرام در آن حضور داشتند، علت بر این نیست که با فیلترشدن آن مخالف هستند؛ ما حتی می بینیم که آن هایی که به جد از آقای روحانی حمایت کردند و به او رأی دادند، بعضی ارزش ابراز پشیمانی کردند.

بنابراین نمی توانیم بگوییم چون قبل از فیلتر تلگرام، ۴۰میلیون ایرانی در خبر رسان تلگرام عضو بودند، بعد هنوز هم ۴۰ میلیون نفر ایرانی این اینترنت را می خواهند؛ این حرف یک مغالطه هست.

البته یک عده از فیلتر شدن خبر رسان تلگرام ناراضی هستند که طبیعی هست؛ در هر مسئله ای هم ممکن است عده ای مخالف یا موافق باشند؛ به عنوان نمونه در مورد سخنان آقای روحانی در مخالفت با فیلتر شدن خبر رسان تلگرام هم عده ای مخالف هستند.

اگر بعضی با فیلتر شدن خبر رسان تلگرام مخالف هستند، خیلی ها هم موافق فیلتر شدن آن هستند.

اگر خبر رسان تلگرام خوابیدن بود که فقط خبر رسانی می کرد، آن هم خبر رسانی که با فرهنگ و ارزش های ما سازگار بود، اصلا معنا نداشت که بگوییم آن را ببندید و فیلتر کنید؛ یعنی کسی طرفدار فیلترینگ نمی شد؛ و اصلا بحث فیلترینگ هم مطرح نمی شد؛ ولی هنگامی که تصویر درستی از آسیب ها و مضرات اینترنت خبر رسان تلگرام که فیلترشده داشته باشیم، و از طرفی، مصالح کلی نظام را هم بدانیم، آن وقت نظر عاقلانه ای نسبت به فیلترینگ خبر رسان تلگرام خواهیم داشت.

معیارها جهت تصمیم گیری در کشور، نه این است که چقدر به فلان شخص رأی دادند، نه معیار این است که مردم آن موقع چه می خواستند؛ نه معیار این است که مردم ناراحت و یا عده ای خوشحال می شوند؛ بلکه معیار و ملاک مهم این است که در شرایط فعلی چه چیزی مصلحت کشورمان می باشد؛ مصلحت کشورمان است که خبر رسانی که مدیریت آن در اختیار دشمن های مان است (تلگرام) و رجال کشورهای دشمن ملت کشور عزیزمان ایران از اطلاعات آن استفاده می کنند، و همچنین به بحران آفرینان دی ماه ۹۶ کمک کرد، فیلتر شود.

همه اصحاب رسانه باید راجع به ماهیت خبر رسان فیلترشده (تلگرام) و سابقه اش اطلاع رسانی کنند؛ مدیران خبر رسان تلگرام و استفاده ای که دشمن های ما از اطلاعات آن می برند؛ قطعا با اطلاع رسانی خوب، هیچ ایرانی حاضر نیست، اطلاعات شخصی و اجتماعی کشورش در دست دشمن های باشد.

*یکی از خبر رسان های داخلی که خیلی هم روی آن تبلیغ شده است و می شود، خبر رسان سروش متعلق به شرکت صدا و سیماست؛ و می دانیم که صدا و سیما در طول سال های اخیر و با فعالیت خود، باعث شده است تا بسیاری از مردم، اعتمادشان را به این شرکت از دست داده و بعضی تحت عنوان رسانه میلی از آن یاد می کنند؛ در نتیجه بسیاری مردم به اینستاگرام، تلگرام، شبکۀ اجتماعی فیس بوک و … و استفاده از ماهواره روی آوردند؛ به نظر شما، به عنوان نمونه خبر رسان سروش که متعلق به صدا و سیماست، می تواند اعتماد مردم را جلب کند؟

دشمنان کشور و خود همین تلگرام، از طریق متفاوت اینترنت و یا شبکه های ماهواره ای، نهایت تلاش خود را می کنند تا یک حس بی اعتمادی نسبت به خبر رسان های داخلی ایجاد شود و در نتیجه رقبای خود را از میدان بیرون کند.

ما به هیچ وجه نمی خواهیم بگوییم کدام خبر رسان ایرانی بهتر است و فقط به این توصیه تأکید داریم که، خبر رسانی که درون کشور خودمان باشد، حداقل احساس دشمنی به ملت در او و مسئولین آن نیست؛ حالا در حالت استثنا فردی جاسوسی باشد و توطئه کند بحث دیگری است.

باید بدانیم که خبر رسان های خارجی، به فکر سود رساندن به مردم، کشورمان و منافع ملی و ارزش های حاکم بر جامعه ما نیستند؛ یقین داریم خبر رسان های خارجی به دنبال سوءاستفاده از ملت کشور عزیزمان ایران هستند، ولی این یقین را نسبت به خبر رسان های داخلی نداریم؛ همانطور که گفتم تعصبی به خبر رسان خاص داخلی نداریم، ولی خبر رسان خارجی مثل تلگرام، طبق اعتراف خودشان، اطلاعاتش در اختیار صهیونیستی است که سرسخت ترین دشمن ما محسوب می شود.

ایلنا

واژه های کلیدی: تلگرام | ایرانی | اطلاعات | تلگرام ک | اطلاعات | اینترنت | فیلترینگ | فیلتر شدن | فیلترینگ تلگرام

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz