قند ایران اسلامی دانشگاه دانشجویان خبر

قند: ایران اسلامی دانشگاه دانشجویان خبر دانشگاه

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی حضور یک نماینده زن در دیدار از اوین مورد نیاز است/ مشورت با قوه قضاییه شروع شده است است ، فاطمه سعیدی

نایب رییس فراکسیون حقوق شهروندی مجلس بر لزوم حضور حداقل یک نماینده زن در هیات بازدیدکنندگان مجلس از زندان اوین تاکید کرد و گفت: مشورت جهت جلب رضایت قوه قضاییه ج

حضور یک نماینده زن در دیدار از اوین مورد نیاز است/ مشورت با قوه قضاییه شروع شده است است ، فاطمه سعیدی

فاطمه سعیدی: حضور یک نماینده زن در دیدار از اوین مورد نیاز است/ مشورت با قوه قضاییه شروع شده است است

عبارات مهم : زندان

نایب رییس فراکسیون حقوق شهروندی مجلس بر لزوم حضور حداقل یک نماینده زن در هیات بازدیدکنندگان مجلس از زندان اوین تاکید کرد و گفت: مشورت جهت جلب رضایت قوه قضاییه جهت حضور یکی از نمایندگان زن در هیات اعزامی به زندان اوین در حال انجام است و امیدواریم این دغدغه ها مورد پذیرش مقامات قضایی نیز قرار گیرد.

فاطمه سعیدی در گفت وگو با ایلنا، با اشاره به موافقت قوه قضاییه نسبت به دیدار تعدادی از نمایندگان مجلس از زندان اوین و محل نگهداری بازداشت شدگان در اعتراض های اخیر اعلام کرد: از روز اول که بحث دیدار از نمایندگان از زندان اوین مطرح شد، تقریبا تمامی همکاران موافق بودند که حداقل یکی از اعضای فراکسیون زنان نیز باید در ترکیب هیات اعزامی به زندان اوین حضور داشته باشد.

حضور یک نماینده زن در دیدار از اوین مورد نیاز است/ مشورت با قوه قضاییه شروع شده است است ، فاطمه سعیدی

وی افزود: بر این اساس پیشنهاداتی ارائه و در اختیارات مقامات قضایی قرار گرفت. همکاران ما در کمیسیون قضایی نیز این پیشنهاد را به مقامات قضایی ارائه کرده اند که امیدواریم با موافقت آنان روبرو شود.

نماینده اصلاح طلب مردم پایتخت کشور عزیزمان ایران در مجلس همچنین در پاسخ به علت طرح درخواست حضور یک نماینده زن در جمع بازدیدکنندگان از اوین، گفت: اولاً که ما معتقدیم تفاوتی میان نمایندگان زن و مرد نیست و این طبقه بندی زن و مرد به نظر تفکیک مناسبی نیست. مگر چه مساله ای در زندان اوین وجود دارد که یک نماینده به صرف زن بودن نباید از آن آگاه باشد؟!

نایب رییس فراکسیون حقوق شهروندی مجلس بر لزوم حضور حداقل یک نماینده زن در هیات بازدیدکنندگان مجلس از زندان اوین تاکید کرد و گفت: مشورت جهت جلب رضایت قوه قضاییه ج

او ادامه داد: توصیه دوم نیز این است که به هر حال نمایندگان از بند زنان هم دیدار خواهند کرد و واقعیت این است که پرسشها و مسائلی وجود دارد که زنان ترجیح می دهند، آن پرسشها را به یک زن بگویند.

سعیدی در آخر خاطرنشان کرد: مشورت جهت جلب رضایت قوه قضاییه جهت حضور یکی از نمایندگان زن در هیات اعزامی به زندان اوین در حال انجام است و امیدواریم این دغدغه ها مورد پذیرش مقامات قضایی نیز قرار گیرد تا نمایندگان بتوانند وظیفه خود در قبال موکلان ارزش را به خوبی انجام دهند.

واژه های کلیدی: زندان | قوه قضاییه | نمایندگان مجلس | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz